<< Tillbaka

Readme – Lathund för arvodesberäkning

    

Det här är en kombinerad readme- och hjälpfil till Excelbladet Lathund för arvodesberäkning för beräkning av översättningsarvode enligt ramavtalet mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen som trädde i kraft 1 juli 2004 och som gäller till 1 juli 2007.
Enligt detta avtal ska ett minimihonorar om 80 kr per 1 000 tecken (inklusive blanksteg) utgå.


   Introduktion
     Många översättare och redaktörer tycker att det är svårt att räkna ut arvode för översättning av litteratur. Jag skapade ursprungligen Excelbladet Lathund för arvodesberäkning v1.0 som en hjälp till mig och mina närmaste kollegor, men förhoppningsvis kan det även vara andra till hjälp.

Excelbladet innehåller sex flikar, två för aktiebolag, två för enskild firma och två för A-skattsedel. På den ena fliken (Räkna ut arvode) kan du räkna ut hur stort arvodet bör bli baserat på hur många tecken boken innehåller. På den andra fliken (Kolla arvode) kan du räkna ut hur stort arvodet blir per 1 000 tecken baserat det totalarvode som erbjuds.

Excelbladet är enkelt att använda; det är bara att öppna det och fylla i siffrorna.
Om du behöver mer information kan du läsa avsnittet Steg för steg-instruktioner.
Du bör också läsa avsnittet Säkerhetsinställningar nedan.


   Systemkrav
   

Följande behövs för att använda Lathunden:

 • PC
 • Microsoft Windows
 • Microsoft Office Excel 97 eller senare
 • Acrobat Reader

 •    Filer
     

  Zippfilen Lathund.zip innehåller följande filer:

 • Lathund för arvodesberäkning v1.0.xls
 • Readme.pdf (denna fil)

  Zippa upp filerna i valfri mapp på datorn.

 •    Öppna Excelfilen
      

  Dubbelklicka på Excelfilen Lathund för arvodesberäkning v1.0.xls eller starta Excel och öppna filen genom att välja ÖppnaArkiv-menyn.

  Beroende på vilken Excelversion du använder visas nu en dialogruta.
  Klicka på knappen Med makro alternativt Aktivera makron.
  Om ingen dialogruta visas, eller om något annat problem uppstår, läser du avsnittet Säkerhetsinställningar nedan.

  Läs informationen på första fliken i Excelbladet. Utförlig information om hur du fyller i de olika flikarna finns i Steg för steg-instruktioner längre ned i den här filen.


     Säkerhetsinställningar
      

  Om ingen dialogruta visas när du öppnar filen, eller om makrona för beräkning inte fungerar, gör du följande:

  Tidigare versioner av Microsoft Excel
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Allmänt.
  3. Markera kryssrutan Skydd mot makrovirus. Obs! Denna kryssruta bör alltid vara markerad.

  Senare versioner av Microsoft Excel
  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Säkerhet.
  3. Under rubriken Makrosäkerhet, klicka på Makrosäkerhet.
  4. Klicka på fliken Säkerhetsnivå och kontrollera vilken säkerhetsnivå som är angiven. Om du har för hög säkerhetsnivå kanske makrona för beräkning inte fungerar. Välj så hög säkerhetsnivå som möjligt (med Medel fungerar makrona).


     Steg för steg-instruktioner
      

  Det enda som skiljer flikarna för Aktiebolag (AB) och Enskild firma (EF) är procentsatsen för sociala avgifter:

  Aktiebolag 32,28 %
  Enskild firma 30,71 %

     Flikarna AB_räkna ut arvode och EF_räkna ut arvode
       På de här flikarna räknar du ut arvodet när du känner till antalet tecken och priset per 1 000 tecken.

  1. Skriv in antalet tecken i den gula rutan Antal tecken.

  Om du har texten i Microsoft Word väljer du Räkna ordVerktyg-menyn och använder summan för Tecken (med blanksteg). Annars kan du använda den grå rutan Manuell teckenberäkning längst ned på arket (se nedan).

  Antal ark enligt både den gamla och nya arkberäkningen beräknas och fylls i automatiskt.

  2. Skriv in arvodet per 1 000 tecken i den gula rutan Kr per 1 000 tecken

  Semesterersättning, sociala avgifter samt moms beräknas och fylls i automatiskt.

     Flikarna AB_kolla arvode och EF_kolla arvode
       På de här flikarna kontrollerar du arvodet per 1 000 tecken när du utgår från ett totalarvode.

  1. Skriv in antalet tecken i den gula rutan Antal tecken.

  Om du har texten i Microsoft Word väljer du Räkna ordVerktyg-menyn och använder summan för Tecken (med blanksteg). Annars kan du använda den grå rutan Manuell teckenberäkning längst ned på arket (se nedan).

  Antal ark enligt både den gamla och nya arkberäkningen beräknas och fylls i automatiskt.

  2. Om du utgår från ett totalarvode som inkluderar semesterersättning och sociala avgifter skriver du summan i den gula rutan Skriv summan här i den vänstra tabellen. Om du utgår från ett totalarvode som inte inkluderar semesterersättning och sociala avgifter skriver du summan i den gula rutan Skriv summan här i den högra tabellen.

  Semesterersättning, sociala avgifter samt moms beräknas och fylls i automatiskt.
  Dessutom fylls rutan Kr per 1 000 tecken i. (Om siffran blir röd är arvodet under minimihonoraret 80 kr per 1 000 tecken.)

     Fliken A-skatt_räkna ut arvode
       Den här fliken avser översättare som inte har F-skattsedel och inte betalar in skatt och sociala avgifter själv. På den här fliken räknas arvodet ut när antal tecken och priset per 1 000 tecken är känt.

  1. Skriv in antalet tecken i den gula rutan Antal tecken.

  Om du har texten i Microsoft Word väljer du Räkna ordVerktyg-menyn och använder summan för Tecken (med blanksteg). Annars kan du använda den grå rutan Manuell teckenberäkning längst ned på arket (se nedan).

  Antal ark enligt både den gamla och nya arkberäkningen beräknas och fylls i automatiskt.

  2. Skriv in arvodet per 1 000 tecken i den gula rutan Kr per 1 000 tecken

  Semesterersättning och bruttolön beräknas och fylls i automatiskt.

  3. Skriv skattesatsen i den gula rutan Skatt.


  Skatteavdrag och nettoarvode beräknas och fylls i automatiskt.

     Fliken A-skatt_kolla arvode
       Den här fliken avser översättare som inte har F-skattsedel och inte betalar in skatt och sociala avgifter själv. På den här fliken kontrollerar du arvodet per 1 000 tecken när du utgår från ett totalarvode.

  1. Skriv in antalet tecken i den gula rutan Antal tecken.

  Om du har texten i Microsoft Word väljer du Räkna ordVerktyg-menyn och använder summan för Tecken (med blanksteg). Annars kan du använda den grå rutan Manuell teckenberäkning längst ned på arket (se nedan).

  Antal ark enligt både den gamla och nya arkberäkningen beräknas och fylls i automatiskt.

  2. Skriv in totalarvodet i den gula rutan Skriv summan här.

  Semesterersättning och bruttoarvode beräknas och fylls i automatiskt.
  Dessutom fylls rutan Kr per 1 000 tecken i. (Om siffran blir röd är arvodet under minimihonoraret 80 kr per 1 000 tecken.)

  3. Skriv skattesatsen i den gula rutan Skatt.


  Skatteavdrag och nettoarvode beräknas och fylls i automatiskt.

     Manuell teckenberäkning
       Om du inte har texten i elektroniskt format kan du göra en snabb överslagsberäkning med hjälp av den grå rutan Manuell teckenberäkning som finns längst ned på varje flik. Då får du fram en ungefärlig teckenberäkning.

  1. Räkna antalet tecken inklusive blanksteg på en rad. Skriv siffran i den första rutan.
  2. Räkna antalet rader på en sida. Skriv siffran i den andra rutan.
  3. Skriv in sidantalet i den tredje rutan.
  4. Klicka på knappen Klicka för att infoga summan i "Antalet tecken" så infogas summan automatiskt i tabellen ovan.


     Övrig information
      

  Mer information om översättaravtalet finns på:

  Sveriges Författarförbund
  Svenska Förläggareföreningen

  Om du har frågor eller kommentarer om Lathunden kan du kontakta mig:
  Cecilia Falk, cfalk@transfalk.se

  Cecilia Falks hemsida med information för översättare
  TransFalk AB
  TransFalk & Lexita Team of Swedish Translators

  Ansvarsfriskrivning.
  Lathund för arvodesberäkning v1.0.xls tillhandahålls i befintligt skick.
  Det åligger användaren att själv kontrollera att beräkningarna stämmer.

  Lathunden får användas fritt och distribueras vidare. Denna informationsfil ska dock alltid bifogas.
  Lathunden är skapad i Microsoft Excel 2003.

  © 2006 Cecilia Falk, TransFalk AB
  Senast uppdaterad: 17 februari 2006

  << Tillbaka