[Hemsida][Svenskt] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]


This page in English    This page in English

Obs! Tyvärr uppdateras inte den här webbplatsen längre!!!

Språklänkar

Här finns länkar till ordböcker, språksidor och annan information av intresse för översättare.
Sidan är indelad i följande avdelningar:
Ordlistor med datorterminologi, Andra specialiserade ordlistor,
Länkar till ordlistor, Andra språksidor, Information för översättare
och
Andra sidor av intresse. Allra längst ned kan klicka dig vidare till ett gott skratt!

(OBS! Specialiserade svenska ordlistor finns nu på Svenska sidan!)

En stor del av en översättares tid går åt till att leta efter termer.
Tips om hur du söker efter termer på Internet snabbt och effektivt
finns på Susan Larssons utförliga sida Glossary Search Tips
.

[Hemsida][Svenskt] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]

Tillbaka till Cecilias hemsida!
© CECILIA FALK
SENAST ÄNDRAD: 1 APRIL 2008