[Hemsida][Språk] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]


Svenska sidan

Obs! Tyvärr uppdateras inte den här webbplatsen längre!!!

Här har jag nu samlat länkar som är av speciellt intresse för svenska översättare.
En del av den information som finns här finns redan på andra sidor.
Sidan är indelad i följande avdelningar:
Terminologi och lexikon, Specialiserade ordlistor, Språksidor, Organisationer och institutioner,
Utbildning, Film- och TV-översättning, Bibliotek, Söka på bibliotek, Annat intressant, Egen företagare,
Kontrollera potentiella uppdragsgivare , Översättare till och från svenska med egna hemsidor,
Översättningsföretag, Program och verktyg
och Så fel/kul det kan bli ....


[Hemsida][Språk] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]

Tillbaka till Cecilias hemsida!
© CECILIA FALK
SENAST ÄNDRAD: 1 APRIL 2008