[Hemsida] [Svenskt] [Språk] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]

Obs! Tyvärr uppdateras inte den här webbplatsen längre!!!


Lathund för arvodesberäkning

  Många översättare och redaktörer tycker att det är svårt att räkna ut arvode för översättning av litteratur. Jag skapade ursprungligen Lathunden som en hjälp till mig och mina närmaste kollegor, men förhoppningsvis kan den även vara andra till hjälp.

  Här kan du ladda ned Excelbladet Lathund för arvodesberäkning v1.0. Det utgår från ramavtalet mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen som trädde i kraft 1 juli 2004 och som gäller till 1 juli 2007. Enligt detta avtal ska ett minimihonorar om 80 kr per 1 000 tecken (inklusive blanksteg) utgå.

  Mer information om översättaravtalet finns på:

  Sveriges Författarförbund
  Svenska Förläggareföreningen

  Lathunden består av ett Excelblad som innehåller sex flikar, två för aktiebolag, två för enskild firma och två för A-skattsedel. På den ena fliken (Räkna ut arvode) kan du räkna ut hur stort arvodet bör bli baserat på hur många tecken boken innehåller. På den andra fliken (Kolla arvode) kan du räkna ut hur stort arvodet blir per 1 000 tecken baserat det totalarvode som erbjuds.

  Visa Lathundens Readme-fil.

  Hämta Lathunden

  Zippfilen Lathund.zip innehåller följande filer:

  Lathund för arvodesberäkning v1.0.xls
  Readme.pdf

  Zippa upp filerna i valfri mapp på datorn.
  Dubbelklicka på Excelfilen Lathund för arvodesberäkning v1.0.xls eller starta Excel och öppna filen genom att välja Öppna på Arkiv-menyn.

   

  Ansvarsfriskrivning.
  Lathunden tillhandahålls i befintligt skick. Det åligger användaren att själv kontrollera att beräkningarna stämmer. Lathunden får användas fritt och distribueras vidare, dock alltid tillsammans med Readme-filen. Skapat i Microsoft Excel 2003.

[Hemsida] [Svenskt] [Språk] [Företag] [Verktyg] [Översättare] [Mail/news] [Brontë]

Tillbaka till Cecilias hemsida!
© CECILIA FALK
SENAST ÄNDRAD: 1 APRIL 2008